Thạch Thất

Thạch Thất

Địa chỉ: Thôn Hòa Lạc, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Mỹ Lệ

Số điện thoại: 0906.070.409

Địa chỉ: Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Như Quỳnh

Số điện thoại: 0944.060.488

Địa chỉ: Ngã Ba Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Quang Hồng

Số điện thoại: 0913.322.120

Địa chỉ: Thôn Sỹ Chợ, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Đoàn Châm

Số điện thoại: 0984.865.222

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare