Thanh Oai | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Thanh Oai

Phương Trung

Địa chỉ: Số Nhà 507 Dốc Chợ Chuông, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội 0977485076

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Minh Thư

Số điện thoại: 0977485076

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare