Thanh Trì

X.Quốc Bảo

Địa chỉ: 14+16 Ngõ 304, Đường Tựu Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Ngọc Thu

Số điện thoại: 0934971462

X.Tam Hiệp

Địa chỉ: 194 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Phúc Phượng

Số điện thoại: 0974964252

Địa chỉ: Cổng Viện K Cơ Sở 2 Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc 2A

Số điện thoại: 945,980,089

X.Tân Triều

Địa chỉ: Cổng Bệnh Viện K3 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thế Thuỷ

Số điện thoại: 0983132031

Địa chỉ: Đường 70, Cổng Viện K Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Minh Thư 3

Số điện thoại: 0378414621

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap