Thường Tín

Thường Tín

Địa chỉ: Thôn Nhị Khê, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Linh Dương

Số điện thoại: 0915.158.589

Địa chỉ: Xóm 4, Đỗ Xá, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Số 37, Dược Sỹ Nguyễn Thị Oanh

Số điện thoại: 0906.599.396

Địa chỉ: Số 282 Trần Phú, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Công Ty TNHH TM Và Dược Phẩm Thanh Bình

Số điện thoại: 0988.981.959

Địa chỉ: Thôn Cầu Nà, Xã Tân Minh, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Số 27, DS Nguyễn Thị Miễn

Số điện thoại: 0942.321.983

Địa chỉ: Đội 6, Trát Cầu, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Tư Nhân, Nguyễn Thị Sinh

Số điện thoại: 0902.298.565

Địa chỉ: An Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc GPP Số 38

Số điện thoại: 0356.092.319

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare