Vĩnh Long

Bình Minh

Địa chỉ: Tx Bình Minh, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Cây Còng 2

Số điện thoại:

Địa chỉ: 18 Khóm 1, Phan Văn Năm, Phường Cái Vồn, Tx Bình Minh, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Kim A

Số điện thoại:

Mang Thít

Địa chỉ: Tt Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Huỳnh Bính

Số điện thoại:

Địa chỉ: 68 Khóm 1, Cái Nhum, Mang Thít Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Mai Ly

Số điện thoại:

Địa chỉ: 45 Khóm 2, Chợ Cái Nhum, Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Sinh Quang

Số điện thoại:

Tam Bình

Địa chỉ: Tổ 16, Mỹ Phú, Mỹ Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Diễm Nhi

Số điện thoại:

Địa chỉ: Chợ Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thanh Loan

Số điện thoại:

Thành Phố Vĩnh Long

Địa chỉ: 41 Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thái Hòa

Số điện thoại:

Địa chỉ: 64 Đường Trần Phú, P4, Vĩnh Long, Thành Phố Vĩnh Long,Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nam Minh Đạt

Số điện thoại:

Địa chỉ: Trần Phú, Phường 4, Vĩnh Long,Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Lan

Số điện thoại:

Địa chỉ: Chợ Phước Thọ, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Tâm

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Hàng ngàn bận nhân tin dùng CurmaGold Kare

BẰNG CHỨNG NHẬN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

2012

Tiến sĩ Hà Phương Thu đã được L'Oreal UNESCO vinh danh nhờ công trình nghiên cứu hệ dẫn Nano hướng đích tế báo ung bướu, tiền đề cho CurmaGold Kare sau này.

2019

Bộ Khoa Học Công Nghệ, Cục sở hữu trí tuệ đã quyết định cấp BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ số 22424 cho công trình nghiên cứu Phức hệ Nano FGC trong sản phẩm CumarGold Kare.