Vĩnh Long

Bình Minh

Địa chỉ: Tx Bình Minh, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Cây Còng 2

Số điện thoại:

Địa chỉ: 18 Khóm 1, Phan Văn Năm, Phường Cái Vồn, Tx Bình Minh, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Kim A

Số điện thoại:

Mang Thít

Địa chỉ: Tt Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Huỳnh Bính

Số điện thoại:

Địa chỉ: 68 Khóm 1, Cái Nhum, Mang Thít Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Mai Ly

Số điện thoại:

Địa chỉ: 45 Khóm 2, Chợ Cái Nhum, Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Sinh Quang

Số điện thoại:

Tam Bình

Địa chỉ: Tổ 16, Mỹ Phú, Mỹ Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Diễm Nhi

Số điện thoại:

Địa chỉ: Chợ Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Quầy Thuốc Thanh Loan

Số điện thoại:

Thành Phố Vĩnh Long

Địa chỉ: 41 Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Thái Hòa

Số điện thoại:

Địa chỉ: 64 Đường Trần Phú, P4, Vĩnh Long, Thành Phố Vĩnh Long,Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Nam Minh Đạt

Số điện thoại:

Địa chỉ: Trần Phú, Phường 4, Vĩnh Long,Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Ngọc Lan

Số điện thoại:

Địa chỉ: Chợ Phước Thọ, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Tên nhà thuốc: Nhà Thuốc Minh Tâm

Số điện thoại:

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN THÊM

6

Lý do bệnh nhân
ung bướu lựa chọn
CumarGold Kare

Sitemap