Bước tiến mới trong việc nâng cao thể trạng, giảm nhẹ tác dụng phụ của hóa xạ trị cho bệnh nhân ung bướu | CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua ung bướu

Video

Bước tiến mới trong việc nâng cao thể trạng, giảm nhẹ tác dụng phụ của hóa xạ trị cho bệnh nhân ung bướu

Sup-Team | 12/10/2016 - 15:57